Trời trở lạnh rồi mà còn chưa sắm cho mình 5 items mùa đông hot hit này thì quả là đáng tiếc

Đây là bố cục chuẩn bạn sửa và viết theo mới đăng được, bạn cần chắc rằng bạn hiểu rõ vấn đề bạn định viết và sẽ mang lại nhiều giá trị hữu ích cho cộng đồng. Bạn cần hiểu rõ và viết bằng chính chuyên môn, hiểu biết của bạn. Bắt đầu mở bài, có chứa từ khóa và in đậm nó, đi thẳng vấn đề tại sao viết, có gì hay hấp dẩn đặc biệt, viết tự nhiên đưa trải nghiệm, cảm nhận cá nhân hoặc ví dụ vào để sinh động, dể đồng cảm miễn sao mở bài cần khác biệt với mấy bài trên mạng mới dể lên top google.(đọc xong xóa hết đoạn này viết mở bài)

xóa dòng này đưa ảnh vào

Ý chính…(sửa lại để có dòng chữ to như vậy)

(Thân bài phân ra nhiều gồm nhiều ý chính thì bài sẽ rõ ràng dể đọc dể hiểu. Mỗi ý chính là một vấn đề người đọc quan tâm, thắc mắc về chủ đề bài viết. Bạn cần nêu ra tất cả vấn đề mà người đọc cần biết. Luôn tự đặt câu hỏi liệu bài viết còn thiếu ý gì không, liệu người đọc còn muốn biết thêm gì không, cứ mỗi vấn đề như vậy là 1 ý chính. Hãy tạo bài viết thật sự hữu ích đúng nghĩa cho cộng đồng.)

xóa dòng này đưa ảnh vào

đoạn văn tiếp theo 4-6 dòng

(Mỗi ý chính gồm có Tiêu đề ý chính (chữ to), các đoạn văn, hình ảnh. Các ý khác tương tự copy bố cục trên xuống, và một lần nữa nhắc bạn, hãy cân nhắc trước khi tạo 1 bài viết mới, xem xét kỹ lượng bài viết có giá trị thật sự hữu ích mới nên viết. Cách làm tiêu đề ý chính chữ to Xem xong xóa dòng này.)

3 views